N Y H E D E R

I sagen omkring planerne er der den 7. januar 2003 af en privat fond bevilliget 50 Mio kroner til gennemførelsen af projektet. Det er en væsentlig del af de 80 Mio, som er nødvendige for at starte  et nyt kunstmuseum på Lolland-Falster. De resterende 30 Mio er der store forhåbninger om at Kommunerne i amtet samt Storstrøms Amt kan tilvejebringe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Den 20.9. 2004 udsendes der følgende pressemeddelelse:

 

Pressemeddelelse 20. september 2004

 

Et nyt  Kunstmuseum på Godset Fuglsang, Lolland bliver nu til virkelighed.

     

Alle tilsagn om økonomisk støtte til bygning af en ny udstillingsbygning på ca. 3000 m2 til Storstrøms Kunstmuseum på Godset Fuglsang er nu på plads, og forberedelserne til efterårets arkitektkonkurrence er i fuld gang.

 

Sådan lyder meldingen fra forhenværende generaldirektør Hans Jørgen Jensen, der er formand for Bygningsfonden, som står for selve byggeriet.

 

”På mødet forleden i styregruppen for projektet kunne vi glæde os over, at økonomien nu er på plads. Ud over støtten på 50 mio. kr. fra Fonden Realdania, og tilsagn om støtte fra Storstrøms Amt og kommuner på Lolland og Falster, har vi nu også fået tilsagn om støtte på 10,4 mio. kr. fra Den Europæiske Regionalfond.” siger Hans Jørgen Jensen.

 

I alt er der hermed givet tilsagn om 82 mio. kr. til den nye udstillingsbygning for Storstrøms Kunstmuseum.              

 

Arkitekter fra blandt andet England

og Schweiz ser på Fuglsang

 

Starten på udskrivning af en arkitektkonkurrence er nu gået. Op til seks arkitektfirmaer bliver gennem EU licitation indbudt til prækvalifikation til at deltage i konkurrencen.

 

På forhånd er der udvalgt to fremtrædende arkitektfirmaer fra England og Schweiz. Det er Tony Fretton Architects (London) og Gigon/Guyer (Zürich). Når alle seks firmaer er udvalgt, udskrives selve arkitektkonkurrencen hurtigt efter.

 

”Arkitektkonkurrencen vil være afsluttet i maj måned næste år, og vi forventer os rigtigt meget af den” siger Hans Jørgen Jensen.

 

 Styregruppen lægger stor vægt på, at der kommer en ny museumsbygning af høj kvalitet, både arkitektonisk og funktionelt – og at forslagene kan realiseres inden for den foreliggende økonomiske ramme. Og så ser vi frem til, at forslagene vil spille flot op til det smukke landskab og de fine bygninger på godset Fuglsang.”

 

Helt tilbage i forrige århundrede har Fuglsangs hovedbygning dannet ramme om en lang række musikalske arrangementer. Såvel hovedbygningen som parken ejes og drives i dag af Det Classenske Fideicommis, der stiller grunden til udstillingsbygningen vederlagsfrit til rådighed. Byggeriet af det nye kunstmuseum med tilhørende udearealer er et led i den samlede vision om et kulturcenter på Fuglsang. Fonden Kulturcenter Fuglsang arbejder for øjeblikket ihærdigt på finansieringen af endnu en fase af projektet og dermed realiseringen af det samlede kulturcenter.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

November 2006:

Af dagspressen kan ses, at byggearbejdet er begyndt, de første vægge er iflg. Lolland-Falsters Folketidende rejst.

 

Efterår 2007.

Kunstmuseet er færdig bygget og indrettes nu, men skal stå nogle måneder inden indvielsen fordi murene skal være helt tørre inden kunstværkerne anbringes.

Museet navngives til Fuglsang Kunstmuseum. Linket er opdateret efter nyeste stand.

 

Indvielsen har fundet sted den 25.januar 2008, hvor HM Dronning Margrethe II har foretaget den officielle indvielse.

Tilbage til startside Skejten

find nyhederne på facebook

 

Du er besøgende nr:

 

Counter

 

siden 15.11. 2003

 

HISTORIE

NYHEDER

TILKØRSEL

FUGLSANG

SKEJTEHUSET

ULYKKE PÅ SKEJTEN

Skrevet om SKEJTEN

 

 

FLORA OG FAUNA

 

 

FREDNINGER

__________________

_____________________

 

MALERNE

 

FOTOGRAFERNE

 

FOLKETINGET OG SKEJTEN

 

EKSPERIMENTELT

 

FUGLSANG KUNSTMUSEUM

 

Sidste nye udstilling:

Palle Nielsen

Mellm skønhed og gru
5.august-21.september

Bliv medlem af museets venneforening

 

 

ANDRE LINKS

   

SELSKABET FOR DANSK FOTOGRAFI

 

Logos til brug for din webside:

Kan downloades fra denne side.

Kontakt webmaster: